Kontakt MPRI BIP MPRI
Jesteśmy deweloperem Twojego komfortu.

Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. Euro

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji (dostosowanie do TPA) pośredniego rozliczeniowego układu pomiarowego energii elektrycznej w stacji transformatorowej na nieruchomości przy ul. Przedpole 1 w Warszawie

08.01.2018

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji (dostosowanie do TPA) pośredniego rozliczeniowego układu pomiarowego energii elektrycznej w stacji transformatorowej na nieruchomości przy ul.Przedpole 1 w Warszawie

Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach:
  1. Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania na jej podstawie modernizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego w stacji MPRI Sp. z o.o.,
  2. Etap II – przebudowa układu pomiarowo rozliczeniowego w oparciu o zatwierdzoną przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego dokumentację projektową.
Osoba do kontaktu: Marcin Górka tel. 605-908-003