Kontakt MPRI BIP MPRI
Jesteśmy deweloperem Twojego komfortu.

Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. Euro

Wywóz i utylizacja odpadów z działek nr 14/19 oraz 14/147 z obrębu 4-07-02 przy ul. Kaczorowej

27.06.2019

Przedmiotem zamówienia jest zebranie, wywóz i utylizacja gruzu ceglanego, zmieszanych odpadów z remontów i demontażu oraz gleba i ziemia w tym kamienie oraz oczyszczenie terenu w miejscu likwidacji stwierdzonych wysypisk śmieci. Przedmiot zamówienia będzie wymagał wykonania prac w granicach działek o numerach ewidencyjnym: 14/19 oraz 14/147 z obrębu 4-07-02 przy ul. Kaczorowej w Warszawie.

Osoba uprawniona przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych: Jacek Martynowicz – Biuro Zarządzania Nieruchomościami, tel. 605-908-012, e-mail: nieruchomosci@mpri.pl