Kontakt MPRI BIP MPRI

Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. Euro

Wykonanie poszycia dachowego budynku parterowego, wolnostojącego mieszczącego się w Warszawie przy ul. Instalatorów 3B (Dzielnica Włochy)

03.10.2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie poszycia dachowego budynku parterowego, wolnostojącego mieszczącego się w Warszawie przy ul. Instalatorów 3B (Dzielnica Włochy).

Osoby do kontaktu: Arkadiusz Walczak tel. 695-050-744