Kontakt MPRI BIP MPRI

Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. Euro

Ubezpieczenie OC Członków Władz

16.11.2017

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności Członków organów Spółki.

Osoba do kontaktu: Anabela Jędrak tel. 22 565-21-27

UWAGA! Ponowna zmiana terminu składania ofert. Oferty należy składać do dnia 03.11.2017r. do godz. 11:00.