Kontakt MPRI BIP MPRI

Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. Euro

Ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i elektrycznego, maszyn i sprzętu budowlanego oraz OC działalności

20.11.2017

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i elektrycznego, maszyn i sprzętu budowlanego oraz OC działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.

Osoby do kontaktu:
Piotr Bogdański tel. (0-22) 565-21-33 email: p.bogdanski@mpri.pl
Anabela Jędrak tel.  (0-22) 565-21-27 email: a.jedrak@mpri.pl

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert. Oferty należy składać do dnia 08.11.2017 roku do godz. 10:00.