Kontakt MPRI BIP MPRI

Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. Euro

Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW i ASSISTANCE

14.11.2017

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW i ASSISTANCE samochodów służbowych MPRI Sp. z o.o.

Osoby do kontaktu:
Piotr Bogdański tel. (0-22) 565-21-33 email: p.bogdanski@mpri.pl
Anabela Jędrak tel.  (0-22) 565-21-27 email: a.jedrak@mpri.pl