Kontakt MPRI BIP MPRI

Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. Euro

Świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla uprawnionych pracowników oraz ich członków rodzin Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27

20.06.2018

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla uprawnionych pracowników oraz ich członków rodzin Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27

Wszelkie pytania do niniejszego zamówienia należy kierować na adres przetargi@mpri.pl

Uwaga! Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert do dnia 19.06.2018r. do godziny 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2018 roku, o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego:
ul. Wybrzeże Gdyńskie, 01-531 Warszawa, budynek A, parter, sala konferencyjna.

Uwaga! Informacja o udzieleniu zamówienia:
Umowa została zawarta w dniu 18 lipca 2018 r. z PZU Życie S.A. - treść w załączniku poniżej.