Kontakt MPRI BIP MPRI
Jesteśmy deweloperem Twojego komfortu.

Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. Euro

Świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla uprawnionych pracowników oraz ich członków rodzin Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27

20.06.2018

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla uprawnionych pracowników oraz ich członków rodzin Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27

Wszelkie pytania do niniejszego zamówienia należy kierować na adres przetargi@mpri.pl

Uwaga! Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert do dnia 19.06.2018r. do godziny 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2018 roku, o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego:
ul. Wybrzeże Gdyńskie, 01-531 Warszawa, budynek A, parter, sala konferencyjna.

Uwaga! Informacja o udzieleniu zamówienia:
Umowa została zawarta w dniu 18 lipca 2018 r. z PZU Życie S.A. - treść w załączniku poniżej.