Kontakt MPRI BIP MPRI
Jesteśmy deweloperem Twojego komfortu.

Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. Euro

Świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla uprawnionych pracowników oraz ich członków rodzin Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27

25.06.2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla uprawnionych pracowników oraz ich członków rodzin Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia.

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert. Oferty należy złożyć do dnia 14.06.2019r. do godz. 9:00.