Kontakt MPRI BIP MPRI

Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. Euro

Remont nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z robotami towarzyszącymi na terenie inwestycji przy ul. Kłobuckiej 11 (działka 18/2, obręb 10817) w Warszawie

13.10.2017

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z robotami towarzyszącymi na terenie inwestycji przy ul. Kłobuckiej 11 (działka 18/2, obręb 10817) w Warszawie.

Osoby do kontaktu: Arkadiusz Walczak tel. 695-050-744