Kontakt MPRI BIP MPRI
Jesteśmy deweloperem Twojego komfortu.

Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. Euro

Podłączenie kanalizacji sanitarnej do projektowanej przepompowni ścieków bytowych na terenie hal targowych przy ul. Marywilskiej. Działki nr ew.14/19 i 14/37 obręb 04-07-02 w Dzielnicy Białołęka

27.06.2019

Przedmiotem zamówienia jest Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne na odcinku od istniejącej przepompowni ścieków w ul. Kupieckiej na działce nr 14/37 do przepompowni ścieków sanitarnych na terenie hal kupieckich (dz. nr ew. 14/19) w Warszawie.

Osoba uprawniona przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych:
Arkadiusz Walczak, tel. 695 050 744, e-mail: techniczny@mpri.pl