Kontakt MPRI BIP MPRI
Jesteśmy deweloperem Twojego komfortu.

Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. Euro

Ochrona osób i mienia w Miejskim Przedsiębiorstwie Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.

10.06.2020

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający korzysta z platformy MarketPlanet One Place, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego, na której została zamieszczona pełna dokumentacja postępowania.

Wejście na platformę następuje poprzez link:
https://mpri.ezamawiajacy.pl/pn/mpri/demand/notice/public/13808/details
Kontakt e-mail z Zamawiającym: przetargi@mpri.pl

Uwaga! Kolejne przesunięcie terminu składania ofert. Oferty należy złożyć do dnia 15.05.2020r. do godz. 10:00.

Uwaga! Przesunięto termin składania ofert na dzień 13.05.2020r. do godz. 10:00.

Zamawiający informuje o wyznaczeniu terminów wizji lokalnej na terenie obiektów należących do MPRI, które mają zostać objęte ochroną.
Wizja lokalna odbędzie się w dniach 29-30 kwietnia 2020r. Szczegółowy harmonogram został zamieszczony na platformie zakupowej Zamawiającego.