Kontakt MPRI BIP MPRI

Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. Euro

Ochrona osób i mienia w Miejskim Przedsiębiorstwie Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.

19.02.2018

Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia w Miejskim Przedsiębiorstwie Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.

Osoby do kontaktu:
Piotr Bogdański tel. 22 565 21 33, email: p.bogdanski@mpri.pl
Katarzyna Potęga tel. 22 540 02 63, email k.potega@mpri.pl

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 21.02.2018 roku do godziny 10:00