Kontakt MPRI BIP MPRI
Jesteśmy deweloperem Twojego komfortu.

Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. Euro

Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego im. Ks. J. Popiełuszki, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

15.04.2020

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający korzysta z platformy MarketPlanet One Place, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego.

Kontakt e-mail z Zamawiającym: przetargi@mpri.pl

Zamawiajacy informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została opublikowana w dniu 15.04.2020 roku na niniejszej stronie internetowej oraz na platformie Zamawiającego.

Wejście na platformę następuje poprzez link:
https://mpri.ezamawiajacy.pl/pn/mpri/demand/notice/public/11357/details

UWAGA!!! Zamawiający informuje o kolejnym przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 31.01.2020 roku do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dn. 31.01.2020 roku o godz. 10:30.

UWAGA!!! Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 10.01.2020 roku do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dn. 10.01.2020 roku o godz. 10:30.


1. Zamawiający informuje o wyznaczeniu terminu wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji na dzień 10.10.2019 r., spotkanie o godz. 11:00 przy wejściu głównym do szpitala.

2. Zamawiający informuje o wyznaczeniu drugiego terminu wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji na dzień 14.11.2019 r., spotkanie o godz. 12:00 przy wejściu głównym do szpitala.

UWAGA! W celu pobrania z platformy Zamawiajacego "Dokumentacji projektowej" stanowiącej Załącznik nr 9 do SIWZ, należy zapisać wszystkie pliki częściowe na dysku i następnie je rozpakować z pliku skompresowanego.

W nawiązaniu do wyjaśnień i zmiany treści SIWZ nr 2 z dnia 16.10.2019r., umieszczonych na platformie zakupowej Zamawiajacego, Zamawiający udostępnia poniżej link do Załącznika nr 9, z którego można pobrać dokumentację projektową:

Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumetacja projektowa