Kontakt MPRI BIP MPRI

Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. Euro

Konserwacja węzłów c.o. na terenach nieruchomości MPRI Sp. z o.o.

20.11.2017

Przedmiotem zamówienia jest serwisowanie, konserwacja i wykonywanie napraw bieżących oraz poawaryjnych węzłów cieplnych znajdujących się w administrowaniu MPRI Sp. z o.o.

Osoba do kontaktu: Arkadiusz Walczak tel. 695-050-744