Kontakt MPRI BIP MPRI

Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. Euro

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem dystrybucji energii na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w Warszawie

14.12.2017

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem dystrybucji energii na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w Warszawie.

Osoba do kontaktu: Maciej Perzyna tel. 608 511 828

UWAGA! Zmiana treminu składania ofert. Oferty należy składać do dnia 04.12.2017r. do godz. 10:00.