Kontakt MPRI BIP MPRI
Jesteśmy deweloperem Twojego komfortu.

Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. Euro

Dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.

06.12.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 fabrycznie nowych samochodów osobowych, spełniających wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 j.t.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, mające homologację, wystawioną zgodnie z ustawą - Prawo o ruchu drogowym.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Maciej Perzyna – Biuro Administracji, tel. 608-511-828,
Piotr Bogdański – Biuro Administracji, tel. 605-908-024
e-mail: administracja@mpri.pl

UWAGA!!! Przesunięcie terminu składania ofert. Oferty należy składać do dnia 04.12.2018r. do godz. 12:00.