Kontakt MPRI BIP MPRI

Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. Euro

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kupieckiej i ul. Kaczorowej w Warszawie

27.03.2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z budową dwóch przyłączy wody dla działek 14/44 oraz 14/39 w ul. Kupieckiej i ul. Kaczorowej, na działkach ew. nr14/35 i 14/37, 14/44 oraz 14/39 obręb 4-07-02, dzielnica Białołęka, M.St. Warszawa.

Osoba do kontaktu: Radosław Wydro tel. 600-271-020