Kontakt MPRI BIP MPRI

Zamówienia Publiczne do 30 tys. Euro

Zakup, dostawa i montaż regałów archiwalnych w pomieszczeniach archiwum zakładowego MPRI w Warszawie przy ul. Przedpole 1

10.05.2017

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż regałów archiwalnych w pomieszczeniach archiwum zakładowego MPRI w Warszawie przy ul. Przedpole 1,  zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy. 

Uwaga!!! Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 08.05.2017 r. o godz. 10:00

Osoby do kontaktu:
Krzysztof Żakowicz   tel. 696 422 922 email: k.zakowicz@mpri.pl
Piotr Bogdański tel.  605 908 024  email: p.bogdanski@mpri.pl