Kontakt MPRI BIP MPRI

Zamówienia Publiczne do 30 tys. Euro

Wykonanie robót budowlanych remontowych w budynku B inwestycji Ratusz Wilanów w Warszawie przy ul. Klimczaka, polegających na naprawie ścian i sufitów podwieszanych gk.

03.11.2016

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontowych w budynku B inwestycji Ratrusz Wilanów w Warszawie przy ul. Klimczaka, polegających na naprawie ścian i sufitów podwiesznych gk.

Termin składania ofert upływa dnia 10.11.2016 r. o godz. 14:00

Osoba do kontaktu: Tomasz Banaszek tel. 608 600 161
email: t.banaszek@mpri.pl

Galeria dołączona do tej wiadomości: