Kontakt MPRI BIP MPRI

Zamówienia Publiczne do 30 tys. Euro

Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce wiaty o nr inw. 10401380, zlokalizowanej na terenie nieruchomości przy ul. Instalatorów 3b, 02-237 Warszawa

20.12.2016

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce wiaty o nr inw. 10401380, zlokalizowanej na terenie nieruchomości przy ul. Instalatorów 3b, 02-237 Warszawa.

Osoby do kontaktu:
Arkadiusz Walczak,  tel. +48 695 050 744, e-mail: a.walczak@mpri.pl,
Jan Ptaszek,            tel. +48 603 089 543, e-mail: j.ptaszek@mpri.pl