Kontakt MPRI BIP MPRI

Zamówienia Publiczne do 30 tys. Euro

Wykonanie projektu kalendarza wraz z zakupem zdjęcia z banku zdjęć, opracowanie graficzne kalendarza, przygotowanie do druku i produkcja kalendarza trójdzielnego na 2017 rok z dostawą - 360 sztuk.

13.09.2016

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu kalendarza wraz z zakupem zdjęcia z banku zdjęć, opracowanie graficzne kalendarza, przygotowanie do druku i produkcja kalendarza trójdzielnego na 2017 rok z dostawą - 360 sztuk.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Białek nr tel. 22 565 21 17
email: k.bialek@mpri.pl