Kontakt MPRI BIP MPRI

Zamówienia Publiczne do 30 tys. Euro

Wykonanie badania sprawozdania finansowego MPRI za rok 2016.

14.10.2016

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwerstycji Sp. z o.o. za rok 2016 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finanowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

Osoba do kontaktu: Lidia Kurek  tel. 22 540 02 68 email: l.kurek@mpri.pl

Termin składania ofert do 05.10.2016 r. do godz. 12:00

Szczegóły zamówienia określone zostały w zaproszeniu do składania ofert oraz załącznikach.