Kontakt MPRI BIP MPRI
Jesteśmy deweloperem Twojego komfortu.

Zamówienia Publiczne do 30 tys. Euro

Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27

08.03.2018

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na terenie siedziby MPRI w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Osoba do konataktu:  Krzysztof Żakowicz tel. 22 565-21-38,  email: k.zakowicz@mpri.pl