Kontakt MPRI BIP MPRI

Zamówienia Publiczne do 30 tys. Euro

Roboty budowlane polegające na ułożeniu wykładziny heterogenicznej PCV w pomieszczeniach budynku biurowo-magazynowego przy ul. Przedpole 1 w Warszawie

13.12.2016

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na ułożeniu wykładziny heterogenicznej PCV w pomieszczeniach budynku biurowo-magazynowego przy ul. Przedpole 1 w Warszawie.

Osoby do kontaktu:
Arkadiusz Walczak tel. + 48 695 050 744,
Jan Ptaszek Tel. + 48 603 089 543