Kontakt MPRI BIP MPRI

Zamówienia Publiczne do 30 tys. Euro

Dostawa prasy codziennej i specjalistycznej w 2017 r.

25.10.2016

Przedmiotem zamówienia na jest dostawa prasy codziennej oraz wydawnictw specjalistycznych wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia do siedziby MPRI w roku 2017.

Termin składania ofert upływa dnia 02.11.2016 r. o godz. 15:00

Osoby do kontaktu:  Renata Kuszewska, Paula Wierzbicka  tel. 565 22  21, 848 66 70
                   email: sekretariat@mpri.pl