Kontakt MPRI BIP MPRI
Jesteśmy deweloperem Twojego komfortu.

Zamówienia Publiczne do 30 tys. Euro

Badanie Sprawozdania fiansowego MPRI Sp. z o.o. za rok 2017 i 2018 oraz badanie pakietów konsolidacyjnych za rok 2017 i 2018

28.09.2017

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na:

  • badanie Sprawozdania fiansowego MPRI Sp. z o.o. za rok 2017 i 2018 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki,
  • badanie pakietów konsolidacyjnych za rok 2017 i 2018 zawierających dane z bilansu, korekty wynikające z polityki konsolidacyjnej oraz wyłączenia do bilansu skonsolidowanego oraz sporządzenie raportu z weryfikacji skonsolidowanych danych finansowych.

     Osoba do kontaktu: Lidia Kurek nr tel. 22 540 02 68,  email: l.kurek@mpri.pl

    Uwaga: Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 19.09.2017 r. do godz. 10:00, ze
                 względu na modyfikację wzoru umowy wynikającą z zapytań Wykonawców.