Kontakt MPRI BIP MPRI
Jesteśmy deweloperem Twojego komfortu.

Wyślij zapytanie

Klauzula informacyjna dot. zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO".

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż:
Administratorem moich danych osobowym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27 (01-531). Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email sekretariat@mpri.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 565-21-10 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować poprzez email iod@mpri.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 565-21-10 lub pisemnie na adres siedziby administratora, z adnotacją "Inspektor Ochrony Danych Osobowych MPRI sp. z o.o.". Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.