Szpital Bielański
Szpital Bielański
Szpital Bielański

Szpital Bielański

Inwestycja, której koszt wynosi blisko 196 mln zł zostanie w całości sfinansowana z budżetu miasta. Modernizacja i rozbudowa szpitala to pierwszy miejski projekt realizowany w nowoczesnej technologii cyfrowego modelu BIM. Zakończenie prac jest planowane w 2023 r.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm STRABAG Sp. z o.o. i Ed. Zueblin A.G., a inwestorem jest m.st. Warszawa.
Inwestorem wykonawczym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o., którego rolą jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu projektowo - budowlanego.

Projekt zakłada powstanie nowego, pięciokondygnacyjnego skrzydła o powierzchni ok. 10 tys. m². Na nowej powierzchni znajdzie się nowoczesny blok operacyjny z dziesięcioma salami operacyjnymi, centralną sterylizacją i oddziałami pooperacyjnymi. W dobudowanym skrzydle zostaną utworzone oddziały intensywnej terapii, psychiatrii (wraz z przychodnią), rehabilitacji oraz laboratorium wraz z pomieszczeniami technicznymi. Nowo powstałe skrzydło Szpitala Bielańskiego zostanie połączone z pozostałą częścią placówki.

Ciągłość działania szpitala w trakcie realizacji inwestycji gwarantuje opiekę i bezpieczeństwo pacjentów.

Projekt realizowany jest w oparciu o technologię BIM. Szpital Bielański będzie pierwszym w Polsce obiektem realizowanym w tej technologii, służącej do projektowania, realizowania i zarządzania inwestycją w oparciu o technologię cyfrową. Po zakończeniu projektu inteligentny budynek będzie zarządzany za pomocą dostarczanego systemu Facility Management, co gwarantuje stałą i wysoką jakość zarządzania obiektem.

W części rozbudowanej i zmodernizowanej placówka zaspokoi realne potrzeby oraz oczekiwania zarówno pacjentów, jak i służb medycznych. Dzięki tej inwestycji szpital uzyska nowy budynek wyposażony kompleksowo w najnowocześniejszą obecnie technologię medyczną wśród placówek medycznych w Warszawie.

Dziennik budowy

31 grudnia 2020 r.

Wykonanie zbrojenia i szalowanie konstrukcyjnych elementów żelbetowych, ławy, stopy i ściany fundamentowe, szalowanie stropu nad częścią podpiwniczoną, wykonanie budynku gazów medycznych w stanie surowym.

2 grudnia 2020 r.

Z udziałem Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego, Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Renaty Kaznowskiej, Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, Dyrektor Szpitala Bielańskiego Doroty Gałczyńskiej-Zych, Prezesa Zarządu MPRI Marcina Kopani, Członka Zarządu MPRI Grzegorza Okońskiego, a także Członka Zarządu STRABAG Wojciecha Trojanowskiego i Dariusza Kolasy Dyrektora Dyrekcji Budownictwa Ogólnego STRABAG wmurowany został kamień węgielny pod rozbudowę Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki.

30 listopada 2020 r.

Wykonanie zaplecza socjalno-biurowego budowy, montaż żurawi wieżowych, wykop pod fundamenty, wykonanie fundamentów i słupów kondygnacji podziemnej, wykonanie sieci wodociągowej metodą przecisku, wykonanie ścian budynku gazów medycznych, wykonanie wyrzutni wentylacji mechanicznej.

31 października 2020 r.

Roboty ziemne pod wykonanie fundamentów i układanie zewnętrznych instalacji sanitarnych.

30 września 2020 r.

Roboty rozbiórkowe tarasów na gruncie przed wejściami do budynków, zamurowania otworów w ścianie zewnętrznej przybudówki do budynku mieszczącego Oddział Psychiatrii, układanie sieci kanalizacji deszczowej w wykopach i zagęszczenie gruntu po zasypaniu ułożonych odcinków rur.

31 sierpnia 2020 r.

Roboty rozbiórkowe betonowych elementów zagospodarowania terenu i przybudówki do budynku mieszczącego Oddział Psychiatrii.
Składowanie materiałów do wykonywania sieci kanalizacji deszczowej i zagęszczanie gruntu po zasypaniu ułożonych odcinków rur.

25 czerwca 2020 r.

W obecności Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego, Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Renaty Kaznowskiej, Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, Dyrektor Szpitala Bielańskiego Doroty Gałczyńskiej-Zych, Prezesa Zarządu MPRI Marcina Kopani, Członka Zarządu MPRI Grzegorza Okońskiego, a także Członków Zarządu STRABAG Wojciecha Trojanowskiego i Waldemara Wójcika, nastąpiło podpisanie umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych na realizację inwestycji pn. Modernizacja i przebudowa infrastruktury Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie.

Lokalizacja
Masz pytania? Napisz do nas!
Wyślij zapytanie
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies