Kontakt MPRI BIP MPRI

Ogłoszenia

Wycinka, pielęgnacja i cięcia techniczne drzew na terenie nieruchomości MPRI Sp. z o.o. wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych w postaci 640 krzewów

08.11.2016

Szczegóły ogłoszenia >>>