Kontakt MPRI BIP MPRI
Jesteśmy deweloperem Twojego komfortu.

Ogłoszenia

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

28.02.2017

Zapraszamy do składania pisemnych ofert na zakup wymienionych poniżej nieruchomości:

 
1. lokalizacja: ul. Senatorska 33 – Plac Zamkowy / Plac Bankowy, Warszawa

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 33, działki nr 6/1 i 6/2, obręb 5-03-04 o powierzchni 948 m2, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW WA4M/00159437/6, na której znajduje się budynek administracyjno-usługowy w stanie zerowym. Użytkowanie wieczyste gruntu do dnia 05 grudnia 2089 r., (dalej Senatorska 33)
Cena wywoławcza: 3 205 000,00 zł netto (plus VAT)
 
2. lokalizacja: ul. Kupiecka 12 – Białołęka, Warszawa
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Kupieckiej 12, składającej się z działki ew. 14/21 z obrębu 4-07-02 o powierzchni 4 577 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr WA3M/00501529/4 (dalej Kupiecka 12).
Cena wywoławcza: 1 490 000,00 zł netto (plus VAT)

3. lokalizacja: Umiastów, gm. Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni
prawa własności nieruchomości położonej w Umiastowie, na którą składają się nieruchomości:
  • uregulowana w księdze wieczystej KW WA1P/00044459/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, stanowiąca działkę nr 20/17, obręb 0023-Umiastów, o powierzchni 461 134 m2,
  • uregulowana w księdze wieczystej KW WA1P/00058753/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, stanowiąca działki z obrębu 0023-Umiastów nr 20/11 o powierzchni 34 m2, nr 20/12 o powierzchni 2 036 m2, nr 20/18 o powierzchni 793 m2,
  • uregulowana w księdze wieczystej KW WA1P/00058753/1cz. prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, stanowiąca działkę nr 20/19, obręb 0023-Umiastów, o powierzchni 2 620 m2,(dalej Umiastów),
Cena wywoławcza: 27 700 000,00 zł (plus VAT)
 
lokalizacja: Borsucza – Włochy, Warszawa
  1.      prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Borsuczej (brak numeru), działka nr 67, obręb 2-05-01 o powierzchni 975 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW WA5M/00466929/4, III dział KW – prawa i roszczenia wynikające z przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości. Użytkowanie wieczyste gruntu do dnia 05 grudnia 2089 r. Objęta decyzją nr 215/16 z dnia 8 listopada 2016 r. o warunkach zabudowy (dalej Borsucza).
Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu nastąpi pod warunkiem uzyskania przez Sprzedającego zgody na sprzedaż.
Nieruchomość stanowi niezabudowana działka gruntu, położona w dzielnicy Włochy. Działka jest nieogrodzona, porośnięta dziką roślinnością. Sąsiedztwo stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane, tereny kolejowe oraz działka z budynkiem usługowym. Działka nie posiada bezpośredniego dojazdu drogą publiczną.
Cena wywoławcza: 933 000,00 zł netto (plus VAT)
 
lokalizacja: Hejnałowa 1A – Włochy, Warszawa
  1.        prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Hejnałowej 1A, składającej się z działek niezabudowanych o numerach 76 i 77, obręb 2-05-01 o łącznej pow. 799 m², dla których prowadzona jest księga wieczysta KW nr WA5M/00465623/2 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, Wydział XIII Ksiąg Wieczystych. Użytkowanie wieczyste gruntu do dnia 05 grudnia 2089 r., nieruchomość obciążona służebnością przesyłu na rzecz RWE Operator Sp. z o.o.. Objęta decyzją nr 215/16 z dnia 8 listopada 2016 r. o warunkach zabudowy (dalej Hejnałowa 1A).
Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu nastąpi pod warunkiem uzyskania przez Sprzedającego zgody na sprzedaż.
Nieruchomość zlokalizowana jest w dzielnicy Włochy, w odległości ok. 5,5 km od centrum Warszawy. Sąsiedztwo stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz zabudowane budynkami usługowymi i mieszkalnymi jednorodzinnymi. Nieruchomość gruntowa znajduje się przy ulicy o nawierzchni asfaltowej. Działki niezabudowane ogrodzone są siatką na słupkach stalowych, z bramą wjazdową. Do nieruchomości doprowadzony jest prąd.
Cena wywoławcza: 765 000,00 zł netto (plus VAT)

lokalizacja: Szczawa – gmina Kamienica, powiat limanowski
  1. udziału w 318/1000 częściach prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 3,47 ha, położonej w Szczawie (gmina Kamienica, powiat limanowski, województwo małopolskie), dla której prowadzona jest KW NS1L/00057835/3 przez Sąd Rejonowy Wydział V Ksiąg Wieczystych w Limanowej. Nieruchomość tworzy 11 działek ewidencyjnych: 633, 655, 656/5, 656/6, 659/1, 659/3, 660/1, 660/2, 1512, 658/1, 658/4 z jednostki ewidencyjnej 120705_2 Kamienica o łącznej powierzchni 3,47 ha. Prawo użytkowania wieczystego gruntu do dnia 05 grudnia 2089 r. przysługuje czterem współudziałowcom, (dalej Szczawa).
Wg ewidencji gruntów drogi stanowią 0,47 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione 0,18 ha, tereny pod zabudowę 0,64 ha. Pozostałe grunty sklasyfikowane są jako grunty orne. Na jednej z działek znajduje się budynek częściowo murowany, częściowo drewniany, parterowy o powierzchni zabudowy 110 m2 w złym stanie technicznym (do remontu). Przez nieruchomość przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz energetyczna.
Nieruchomość zlokalizowana jest w centrum Szczawy, w odległości 1 km od obiektów handlowych, w pobliżu ośrodków wypoczynkowych i orczykowego wyciągu narciarskiego. Większa infrastruktura społeczna znajduje się w Kamienicy – miejscowości gminnej oddalonej od nieruchomości o około 5,5 km. Odległość Szczawy od miasta powiatowego Limanowej wynosi ok. 25 km, od Krakowa ok. 70 km.
 
Cena wywoławcza: 245 000,00 zł netto (plus VAT)

Termin składania ofert do 14 marca 2017 r.

Szczegóły w załącznikach.