Kontakt MPRI BIP MPRI
Jesteśmy deweloperem Twojego komfortu.

Ogłoszenia

Oferta pracy

18.07.2017

OFERTA PRACY
 
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. poszukuje kandydata/ki na stanowisko Specjalisty/ki ds. Nieruchomości
Liczba lub wymiar etatów: 1.
Miejsce wykonywania pracy: MPRI Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 27, 01-531 Warszawa
 
Zakres obowiązków:
 • nadzór nad właściwą eksploatacją nieruchomości,
 • bieżący nadzór nad wykonywaniem umów najmu, dzierżawy,
 • sporządzanie rozliczeń z najemcami,
 • monitorowanie płatności czynszu i innych należności od najemców,
 • przygotowywanie okresowych analiz, zestawień, sprawozdań,
 • aktualizowanie ofert najmu,
 • sporządzanie wniosków do Zarządu,
 • kompletowanie dokumentacji prawnej wymaganej do zbycia, pozyskania, przekazania nieruchomości,
 • prowadzenie korespondencji z podmiotami zewnętrznymi,
 • rejestracja i archiwizacja dokumentów.

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel i Power Point),
 • bardzo dobra znajomość poczty e-mail Outlook,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu,
 • terminowość i dokładność,
 • bardzo dobra organizacja pracy i wysoka kultura osobista.

Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • narzędzia niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków,
 • szkolenia umożliwiające dalszy rozwój i poszerzenie swoich kompetencji,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • pakiety medyczne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenia kandydata/ki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać do dnia 01.08.2017 r. u Pani Dyrektor Katarzyny Potęgi w Biurze Zarządzania Nieruchomościami Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej k.potega@mpri.pl