Kontakt MPRI BIP MPRI
Jesteśmy deweloperem Twojego komfortu.

Newsy

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

16.10.2019

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o., z dnia 16.10.2019 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-531), ul. Wybrzeże Gdyńskie 27 (dalej: MPRI), ogłasza przetarg ustny nieograniczony (dalej: licytację) na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
Sprzedaż nieruchomości będzie odbywała się zgodnie z „Regulaminem zbywania prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz udziałów w prawie do nieruchomości gruntowych Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” (dalej: Regulamin).

 
Zapraszamy do składania zgłoszeń udziału w licytacji (dalej: Zgłoszenie) na zakup nieruchomości - prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości
KRĘCZKI KAPUTY, GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI, POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
o łącznej powierzchni 100.267 m2.


Cena wywoławcza: 18 869 392,00 zł netto
Wadium: 10% ceny wywoławczej tj. 1 886 939,20 zł
Minimalne postąpienie: 188 694,00 zł


Cena Nieruchomości powiększona zostanie o podatek VAT w przypadku ustalenia, iż transakcja sprzedaży temu podatkowi podlega.

1. Zgłoszenia można składać do dnia 20 listopada 2019 r., do godz. 11.00, w sekretariacie MPRI, adres i warunki jak wyżej (o dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty na w/w adres).
2. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu, tj. kwoty 1.886.939,20 zł (na nr rachunku MPRI: 86 1160 2202 0000 0001 2419 4079), powinna nastąpić w terminie do dnia 19 listopada 2019.
3. Otwarcie Zgłoszeń, które wpłynęły do MPRI, nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 20 listopada 2019 r., o godz. 12.00, w obecności Komisji Przetargowej, w siedzibie MPRI przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27 w Warszawie. Licytacja rozpocznie się o godz. 13.00.

Warunki udziału i przeprowadzenia licytacji określa Regulamin (w szczególności § 7 i 8 Regulaminu) dostępny >>> tutaj<<<

Szczegóły ogłoszenia >>>zobacz<<<

Zapraszamy do zapoznania się z ANALIZĄ MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU wykonaną przez profesjonalne biuro projektowe, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego >>>zobacz tutaj<<<

Galeria dołączona do tej wiadomości: